Om UNIK-TV

Unik-tv.dk er web-tv produceret for og af udviklingshæmmede borgere primært fra Vejle-området.

Formålet med Unik-tv er at skabe bedre forhold for udviklingshæmmedes ytringsfrihed gennem web-tv. Samtidig skal det give udviklingshæmmede fra Vejle-området bedre mulighed for at oplyse om udviklingshæmmedes rettigheder og muligheder. Unik-tv skal vise ’hvem vi er’ for andre borgere i Vejle-området.

Unik-tv tilbyder moderne og tidssvarende beskæftigelse inden for web-tv i Vejle Kommune.

Hvordan er Unik-tv organiseret?

Web-tv-produktionen er organiseret i en hovedredaktion, bestående af centerledere, en daglig redaktør, en webmaster samt lokale redaktører på centrene, som hjælper lokalredaktionerne med at finde egnede historier, lægge dem på sitet, samt vurdere historierne.

Hvert kamerahold bistås af en-to tilrettelæggere, der har det pædagogiske ansvar og det redaktionelle ansvar i samarbejde med hovedredaktionen.

Tilrettelæggerne forestår sammen med hovedredaktionen produktion og redigering af de enkelte web-udsendelser.